סיור במפעל

שותף לשיתוף פעולה

1
2
4
3
5

מצב מפעל

9
10
6
8
11
13
14
15