סיור במפעל

שותף שיתופי

1
2
4
3
5

מצב המפעל

9
10
6
8
11
13
14
15